Inicijativa za podršku MSP u Crnoj Gori

Inicijativa za podršku MSP u Crnoj Gori

Ciljana preduzeća Preduzeća iz sektora agro-proizvodnje, prehrambenog sektora i drugih industrijskih sektora (osim usluga) mogu učestvovati putem iskazivanja interesa. To se odnosi na: preduzeća koja  već imaju izvozno poslovanje, ali žele da nauče više o tome...
B2B susreti u okviru „Virtual X“ događaja

B2B susreti u okviru „Virtual X“ događaja

B2B susreti Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa partnerima u Italiji i Albaniji, a u okviru projekta BRE (Jačanje poslovnih registara), koji se finansira iz programa prekogranične saradnje Interreg Italija-Albanija-Crna Gora, organizuje B2B susrete 8. i 9. jula...