B2B susreti

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa partnerima u Italiji i Albaniji, a u okviru projekta BRE (Jačanje poslovnih registara), koji se finansira iz programa prekogranične saradnje Interreg Italija-Albanija-Crna Gora, organizuje B2B susrete 8. i 9. jula 2021. godine.

Pomenuti B2B susreti će biti organizovani online u okviru „Virtual X“ događaja koji organizuje Privredna komora Barija, i biće prilika za crnogorske kompanije da upoznaju potencijalne partnere u Italiji i Albaniji, koji odgovaraju njihovom profilu.

B2B susreti će se odvijati na posebno dizajniranoj online platformi, na osnovu unaprijed dogovorene agende sa registrovanim partnerima, i biće organizovani na engleskom jeziku.

Učešće u ovom događaju će uzeti mala i srednja preduzeća iz Italije, Albanije i Crne Gore, koja posluju u sljedećim sektorima:

  • Modna industrija
  • Prehrambena industrija
  • Turistički sektor

Cijeneći da ćete prepoznati značaj susreta i interakcije sa kompanijama u zemljama koje učestvuju u ovom projektu, molimo Vas da svoje učešće potvrdite popunjavanjem upitnika na sljedećem LINK-u.

Ciljevi B2B susreta

Projekat BRE ima cilj unapređenje kapaciteta institucija i kompanija u smjeru razvoja saradnje na međunarodnom nivou. Kroz projekat će biti izrađena partnerska platforma sa bazom podataka o kompanijama iz tri zemlje, a koja će objediniti tri biznis registra. Takođe, biće izrađena mapa postojećih izvora i baza podataka koja sadrži informacije o preduzećima, a daće se i preporuka za univerzalni sistem poslovnih registara.

Ovim projektom ostvaruju se značajni benefiti za poslovnu zajednicu tri zemlje partnera, kroz:

  1. Jačanje okvirnih uslova za razvoj konkurentnosti;
  2. Povezivanje aktivnosti organizacija koje podržavaju razvoj biznisa (komora) i promociju saradnje sa javnim institucijama;
  3. Razvijanje kapaciteta i obuke kroz koje će se pomoći internacionalizacija poslovanja.