Biznis savjeti

Kako provjeriti potencijal Vaše biznis ideje?

Kako provjeriti potencijal Vaše biznis ideje?

Analizirajte Vaš proizvod Veoma je važno da prvo dobro razumijete šta je vaš budući proizvod/usluga. Razmišljajte o tome u smislu praktičnosti, karakteristika i koristi koje donosi kupcu. Razgovarajte sa svojim potencijalnim mušterijama, otkrite šta misle o koristima...

Šta je porez na dodatu vrijednost (PDV)?

Šta je porez na dodatu vrijednost (PDV)?

Porez na dodatu vrijednost (PDV) predstavlja opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća u svim fazama prometa oporezivih proizvoda, odnosno oporezivih usluga. Predmet oporezivanja PDV su:    1) promet proizvoda i promet usluga    2) uvoz...

Kako zaposliti radnika/cu u 4 koraka

Kako zaposliti radnika/cu u 4 koraka

U ovom članku možete pročitati šta je sve potrebno uraditi, u skladu s važećim zakonima, ako želite da zaposlite radnika ili radnicu.