Program inovacionih vaučera

Program inovacionih vaučera

O programu podrške Javni poziv za dodjelu inovacionih vaučera, koji je raspisan na osnovu Programa inovacionih vaučera, namijenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima da kroz saradnju sa naučnoistraživačkom zajednicom razvijaju nove proizvode, usluge ili procese u...
Kako provjeriti potencijal Vaše biznis ideje?

Kako provjeriti potencijal Vaše biznis ideje?

Analizirajte Vaš proizvod Veoma je važno da prvo dobro razumijete šta je vaš budući proizvod/usluga. Razmišljajte o tome u smislu praktičnosti, karakteristika i koristi koje donosi kupcu. Razgovarajte sa svojim potencijalnim mušterijama, otkrite šta misle o koristima...
Šta je porez na dodatu vrijednost (PDV)?

Šta je porez na dodatu vrijednost (PDV)?

Porez na dodatu vrijednost (PDV) predstavlja opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća u svim fazama prometa oporezivih proizvoda, odnosno oporezivih usluga. Predmet oporezivanja PDV su:    1) promet proizvoda i promet usluga    2) uvoz...
Kako zaposliti radnika/cu u 4 koraka

Kako zaposliti radnika/cu u 4 koraka

Da bi se radnik zaposlio u skladu sa važećim zakonima, potrebno je uraditi: 👉Prvi korak: Oglašavanje slobodnog radnog mjesta u PJ Biroa rada U Područnoj jedinici Biroa rada gdje će biti mjesto rada predaje se prijava slobodnog radnog mjesta (Obrazac E-1). Obrazac se...