Kako provjeriti potencijal Vaše biznis ideje?

Kako provjeriti potencijal Vaše biznis ideje?

Analizirajte Vaš proizvod Veoma je važno da prvo dobro razumijete šta je vaš budući proizvod/usluga. Razmišljajte o tome u smislu praktičnosti, karakteristika i koristi koje donosi kupcu. Razgovarajte sa svojim potencijalnim mušterijama, otkrite šta misle o koristima...
Šta je porez na dodatu vrijednost (PDV)?

Šta je porez na dodatu vrijednost (PDV)?

Porez na dodatu vrijednost (PDV) predstavlja opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća u svim fazama prometa oporezivih proizvoda, odnosno oporezivih usluga. Predmet oporezivanja PDV su:    1) promet proizvoda i promet usluga    2) uvoz...
Kako zaposliti radnika/cu u 4 koraka

Kako zaposliti radnika/cu u 4 koraka

Da bi se radnik zaposlio u skladu sa važećim zakonima, potrebno je uraditi: 👉Prvi korak: Oglašavanje slobodnog radnog mjesta u PJ Biroa rada U Područnoj jedinici Biroa rada gdje će biti mjesto rada predaje se prijava slobodnog radnog mjesta (Obrazac E-1). Obrazac se...