Program inovacionih vaučera

Program inovacionih vaučera

O programu podrške Javni poziv za dodjelu inovacionih vaučera, koji je raspisan na osnovu Programa inovacionih vaučera, namijenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima da kroz saradnju sa naučnoistraživačkom zajednicom razvijaju nove proizvode, usluge ili procese u...
Programska linija podrške novim EUREKA projektima

Programska linija podrške novim EUREKA projektima

O programu podrške Programska linija namijenjena je sufinansiranju projekata saradnje istraživačkih ustanova i preduzeća iz Crne Gore koji se odnose na učešće novih ustanova/preduzeća u svojstvu koordinatora ili partnera na EUREKA projektima. Ukupna sredstva...