Programska linija podrške tekućim EUREKA projektima

Programska linija podrške tekućim EUREKA projektima

O programu podrške Programska linija namijenjena je sufinansiranju tekućih projekata saradnje istraživačkih ustanova i preduzeća iz Crne Gore koji se odnose na učešće ovih ustanova/preduzeća u svojstvu koordinatora ili partnera na EUREKA projektima. Ukupna sredstva...
Programska linija za podršku malim ulaganjima

Programska linija za podršku malim ulaganjima

O programu podrške Programska linija za podršku malih ulaganja podrazumijeva dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku osnovnih sredstava – opreme koji su direktno uključeni u proces proizvodnje i pružanja usluge: nova proizvodna oprema i/ili mašina, koja je direktno...