Programska linija podrške novim EUREKA projektima

Programska linija podrške novim EUREKA projektima

O programu podrške Programska linija namijenjena je sufinansiranju projekata saradnje istraživačkih ustanova i preduzeća iz Crne Gore koji se odnose na učešće novih ustanova/preduzeća u svojstvu koordinatora ili partnera na EUREKA projektima. Ukupna sredstva...
Programska linija podrške tekućim EUREKA projektima

Programska linija podrške tekućim EUREKA projektima

O programu podrške Programska linija namijenjena je sufinansiranju tekućih projekata saradnje istraživačkih ustanova i preduzeća iz Crne Gore koji se odnose na učešće ovih ustanova/preduzeća u svojstvu koordinatora ili partnera na EUREKA projektima. Ukupna sredstva...