Ciljana preduzeća

Preduzeća iz sektora agro-proizvodnje, prehrambenog sektora i drugih industrijskih sektora (osim usluga) mogu učestvovati putem iskazivanja interesa. To se odnosi na:

 • preduzeća koja  već imaju izvozno poslovanje, ali žele da nauče više o tome kako mogu da budu još uspješnija kroz bolje razumijevanje tržišnog okruženja, propisa i procedura;
 • preduzeća koje razmišljaju o izvozu, ali možda ne znaju kako da započnu sa izvozom i koja smatraju da je izvoz možda previše komplikovan za njih.

Uslovi prijave

Mikro, mala i srednja preduzeća koja se prijavljuju za paket podrške moraju da ispunjavaju sve sljedeće uslove:

 • Da su aktivna u sektoru poljoprivrede/hrane/vina, i drugih industrijskih sektora;
 • Da su u privatnom vlasništvu i registrovana u Crnoj Gori;
 • Da nemaju zaostale poreze prema državnom budžetu;
 • Da nije pokrenut stečajni postupak;
 • Da posluju više od jedne godine.

Proces prijave

Ispunjavanjem priloženog Obrasca za prijavu i Upitnika za procjenu spremnosti za izvoz.

Međutim, ukoliko neka preduzeća možda ne žele da učestvuju u programu izgradnje kapaciteta koji nudi projekat (obuka + učešće na međunarodnom sajmu), potrebno je samo da popune Upitnik o spremnosti za izvoz. Upitnik o spremnosti za izvoz takođe će pružiti priliku preduzećima da sprovedu brzu provjeru spremnosti za izvoz na način što će utvrditi moguće nedostatke prije ulaska na inostrano tržište; MSP koja već izvoze mogu pronaći i korisne savjete. Pitanja su organizovana u odjeljke, od kojih svaki pokriva određeni aspekt pripreme za izvoz. U ovom slučaju, preduzeća koja ne žele da se prijave za učešće, popunjavaju upitnik (nije potreban nikakav drugi dokument) i šalju ga Komori.

Prijave (ili samo Upitnike) je potrebno poslati na sljedeću email adresu: spavlovic@pkcg.org

Potrebna dokumentacija

 • Obrazac za prijavu (word format koja se preuzima, ispunjava i podnosi u štampanoj verziji);
 • Upitnik za procjenu spremnosti za izvoz (obrazac u Word-u, popunjen i podnešen u e-formi);
 • Kopija godišnjeg finansijskog izvještaja preduzeća za 2020. godinu;
 • Kopija izvoda iz Centralnog registra privrednih društava u vezi sa statusom djelatnosti preuzeća ne starija od 3 mjeseca.

Kao što je prethodno navedeno, preduzeća koja ispunjavaju gore navedene uslove za učešće i koja žele samo da sprovedu procjenu svoje spremnosti za izvoz, moraju da popune i vrate upitnik Privrednoj komori (nije potreban obrazac za prijavu i prateća dokumentacija).

Ciljevi

 • Najmanje 10 preduzeća koja ispunjavaju kriterijume postavljene u prijavnom obrascu predala su kompletan obrazac za prijavu.
 • Najmanje  30 preduzeća koja su predala popunjen upitnik za procjenu spremnosti za izvoz.

Prijave

Prijave se mogu podnijeti do 09. jula. 2021. godine, putem obrasca u prilogu.