O programu podrške

Polazeći od ciljeva i vizije IRF-a, Strategije ženskog preduzetništva Crne Gore 2021 – 2024, a u skladu sa mapom puta koja je usmjerena na oporavak ekonomije nakon pandemije koronavirusa i implementaciju ciljeva održivog razvoja energetske i digitalne tranzicije, rodne ravnopravnosti, osnaživanja i jednakog pristupa finansijama, investicija u društvu usmjerenih na ravnomjerni ekonomski razvoj i inkluziju, Investiciono-razvojni fond je raspisao Javni poziv za dodjelu finansijskih nagrada za najbolje investicione projekte za žene u biznisu u okviru kampanje „Ona pokreće biznis“.

U okviru javnog poziva, nagrađuju se tri (3) najkvalitetnija investiciona projekta u ukupnom iznosu od 15 000 eura:
1. nagrada – 7 000 eura;
2. nagrada – 5 000 eura;
3. nagrada – 3 000 eura.

Na javni poziv mogu da se prijave žene koje su otpočele svoj biznis ili planiraju da unaprijede postojeći. Pravo učešća imaju registrovana privredna društva u kojima je većinski vlasnik i izvršni direktor žena i koja su upisana u relevantne registre do datuma objave Javnog poziva, a koja posluju kraće od 24 mjeseca.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom je potrebno dostaviti do 15. februara 2022. godine na arhivu Investiciono-razvojnog fonda (Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 126/1, 81 000 Podgorica) ili putem e-maila: onapokrecebiznis@irfcg.me sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dodjelu finansijskih nagrada za najbolje investicione projekte za žene u biznisu.

Za sve dodatne informacije, kontakt tel. je 080 012 012 i e-mail: onapokrecebiznis@irfcg.me od 7-15 časova svakog radnog dana, a tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.

  1. Prijava na javni poziv
  2. Priručnik za izradu investicionih projekata malih i srednjih preduzeća
  3. Saglasnost klijenta kreditno-garantne institucije za pristup podacima iz kreditnog registra
  4. Izjava