O programu podrške

U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 04-4510/2, Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte iz oblasti ruralnog turizma za 2021/2022. godinu.

Mjera II 

Razvoj inovativnih turističkih proizvoda u ruralnim područjima

Predmet podrške: Razvoj inovativnih turističkih proizvoda.
Ukupan iznos sredstava: 30.000,00 €;

Korisnici podrške su:

Privredna društva, nevladine organizacije, druga pravna lica, preduzetnici ili fizička lica koja su registrovana za obavljanje turističke i/ili ugostiteljske djelatnosti (primarni i komplementarni ugostiteljski objekti za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka) i koji ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti propisane Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu (“Sl. list CG”, br. 02/18, 13/18, 25/19, 67/19 i 76/20), lokalne turističke organizacije, udruženja pružaoca turističkih i ugostiteljskih usluga i sportski klubovi.

Napomena: Ukoliko zahtjev podnesu subjekati koji nijesu realizovali obaveze kojima je odobrena podrška u okviru ranijih Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma, ti zahtjevi se neće razmatrati.

Namjena sredstava:
  • Sredstva se mogu koristi za unapređenje i obogaćivanje turističke ponude u ruralnim područjima, i to za:
  • Primjenu novih tehnologija;
  • Promociju ruralnog turizma na atraktivnim lokacijama putem online i mobilnih e-alatki;
  • Kreiranje inovativnih proizvoda koji se odnose na: lokalnu kulturno-umjetničku baštinu, afirmaciju avanturističkih parkova/zona, kulinarske obuke, tradicionalnu kuhinju itd.;
  • Uređenje tematskih / edukativnih staza putem ,,smart” i ,,green” tehnoloških rješenja;
  • Uređenje novih i revitalizaciji postojećih vidikovaca, izletišta, odmorišta (izuzev izgradnje komunalne infrastrukture);
  • Oživljavanje starih zanata (izrada narodnih nošnji, grnčarskih proizvoda, čunova, proizvoda od pruća, vune i sl.) kroz valorizaciju u turizmu (uključivanje u turističku ponudu);
  • Aktiviranje neiskorišćenih turističkih resursa / manje poznatih atraktivnih lokacija.
Iznos podrške i prihvatljivost troškova:

Maksimalan iznos podrške koji se može odobriti je do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova, odnosno, maksimalan iznos podrške je 4.000,00 €.

Dodatne informacije o programu podrške i načinu prijave možete dobiti putem web sajta:
https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-podrsku-ruralnom-turizmu-2021-2022-godinu-razvoj-inovativnih-turistickih-proizvoda-u-ruralnim-podrucjima.