O programu podrške

U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 04-4510/2, Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte iz oblasti ruralnog turizma za 2021/2022. godinu.

MJERA I – Organizovanje etno sajmova

Predmet podrške: Organizovanje etno sajmova – sufinansiranje.

Ukupan iznos sredstava: 20.000,00 €;

Korisnici podrške su organizatori etno sajmova iz sljedećih kategorija:
Privredna društva, nevladine organizacije, druga pravna lica, preduzetnici ili fizička lica koja su registrovana za obavljanje turističke i/ili ugostiteljske djelatnosti (primarni i komplementarni ugostiteljski objekti za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka) i koji ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti propisane Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu (“Sl. list CG”, br. 02/18, 13/18, 25/19, 67/19 i 76/20), lokalne turističke organizacije, udruženja pružaoca turističkih i ugostiteljskih usluga.

Napomena: Ukoliko zahtjev podnesu subjekati koji nijesu realizovali obaveze kojima je odobrena podrška u okviru ranijih Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma, ti zahtjevi se neće razmatrati.

Namjena sredstava:

Sredstva se mogu koristiti za organizovanje etno sajmova na kojima će biti prezentovana:
– Kulturno-umjetnička lokalna turistička baština (folklor, suveniri, rukotvorine, itd.);
– Tradicionalna crnogorska kuhinja (hrana, piće i napitci);

Iznos podrške i prihvatljivost troškova:
Maksimalan iznos podrške, koji se može odobriti je do 80% ukupne vrijednosti investicije, odnosno, maksimalan iznos podrške je 3.000,00 €.

Dodatne informacije o programu podrške i načinu prijave možete naći na web sajtu:
https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-podrsku-ruralnom-turizmu-za-2021-2022-godinu-organizovanje-etno-sajmova