O Programu za unapređenje konkurentnosti

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede za 2021. godinu.

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu predviđeno je sprovođenje pet programskih linija finansijske podrške i dvije programske linije nefinansijske podrške.

Ministarstvo ekonomskog razvoja poziva domaća mikro, mala i srednja preduzeća, postojeće i potencijalne preduzetnike, kao i zanatlije, da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede, odnosno za programske linije.

Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede je 3.mil€, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.

Svaka Programska linija jasno definiše potrebnu dokumentaciju, opštu i specifičnu, koju je neophodno priložiti. Popunjeni prijavni formulari sa pratećom dokumentacijom predaju se elektronski, putem online platforme. Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje zahtjeva u okviru Programa za unapređenje konkurentnosti privrede Ministarstvo objavljuje na web stranici www.gov.me/mek, kao i proceduru prijave, neophodnu dokumentaciju, ocjenjivanje prijava i sve ostale relevantne informacije za svaku programsku liniju.

Dokumentacija podnijeta po Javnom pozivu se ne vraća.

Napomena

Podnošenje aplikacija obavlja se isključivo elektronskim putem, a link za pristup platformi se nalazi na sledećoj adresi: https://www.subvencije.me/ords/f?p=109.

Više informacija o javnom pozivu i programskim linijama možete dobiti na web stranici: https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-ucesce-u-postupku-dodjele-sredstava-za-program-za-unapredenje-konkurentosti-privrede-za-2021-godinu.