O programu podrške

Uzimajući u obzir i dalje prisutne probleme u privredi izazvane pandemijom koronavirusa, prije svega nelikvidnost i potrebu za dodatnim finansijskim sredstvima, Vlada Crne Gore intenzivno radi na pripremi novog paketa mjera kojim će nastaviti da podržava privredu.

Dio novog paketa mjera je i set kreditnih linija koje su usvojene od strane Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i Ministarstvom finansija i socijalnog staranja u cilju obezbjeđivanja dodatne finansijske podrške za likvidnost. Ova podrška je namijenjena prije svega mikro, malim i srednjim preduzećima čija je likvidnost ugrožena usled negativnog uticaja pandemije COVID-19, čime Vlada želi staviti poseban akcenat na podršku ovoj kategoriji preduzeća. Ukupna vrijednost kreditne podrške, uključujući IPARD program će iznositi 20 miliona eura.

Kreditne linije

Kroz ovu podršku, potencijalni korisnici čije je poslovanje ugroženo usljed uticaja pandemije COVID-19 će imati mogućnost da apliciraju za veoma povoljna finansijska sredstva, u cilju rješavanja problema tekuće likvidnosti. Spomenuti paket kreditnih linija, prvenstveno se odnosi na finansiranje obrtnih sredstava i tekuće likvidnosti, uz veoma povoljne kamatne stope, koje se kreću od 1,5% do 3,0%, fiksno na godišnjem nivou. Takođe, poseban benefit za potencijalne korisnike se ogleda u činjenici da isti imaju mogućnost apliciranja za kreditna sredstva, na osnovu „mekih“ sredstava obezbjeđenja (mjenice preduzeća, lične mjenice).

Posebne povoljnosti ovog paketa vezane su za „Program podrške likvidnosti privrednicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom korona virusa“ , putem koje potencijalni korisnici, čija je djelatnost ugrožena usled uticaja pandemije COVID-19, mogu aplicirati za kreditna sredstava u iznosu do 150.000,00 EUR, uz rok povraćaja do 5 godina uključujući 1 godinu grejs perioda, uz kamatnu stopu od 1,5%.

Namjena kredita je rješavanje problema likvidnosti kroz finansiranje obrtnih sredstava, neto zarada za zaposlene, troškova zakupa. Detaljne informacije će biti dostupne na sajtu Ministarstva ekonomskog razvoja i Investiciono-razvojnog fonda.

Istovremeno, Investiciono razvojni fond u saradnji sa Međunarodnim finansijskim institucijama radi na obezbjeđivanju dodatnih finansijskih sredstava kojima će se nastaviti kontinuirana podrška privredi.