O programu podrške

Javni poziv za dodjelu inovacionih vaučera, koji je raspisan na osnovu Programa inovacionih vaučera, namijenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima da kroz saradnju sa naučnoistraživačkom zajednicom razvijaju nove proizvode, usluge ili procese u cilju unapređenja njihove konkurentnosti na tržištu.

Cilj javnog poziva je da se privrednim društvima omogući pružanje stručne podrške od strane naučnoistraživačkih ustanova u vidu ugovorenih usluga za potrebe testiranja, ispitivanja, validacije, razvoja novih ili unapređenja postojećih proizvoda, kao i korišćenja ekspertskih tehničkih znanja za potrebe razvoja raznih inovativnih procesa.

Iznos pojedinačne podrške: do 8.000 €

Udio u troškovima: do 80%

Ukupan budžet: 100.000 €

Nadležna institucija: Fond za inovacije Crne Gore

Ko može da se prijavi?

Na Javni poziv mogu se prijaviti MMSP registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore (CRPS) sa sjedištem u Crnoj Gori i u većinskom privatnom vlasništvu, pri čemu udio vlasništva velikog privrednog društva ne smije biti veći od 10%.

Mogu se prijaviti i novoosnovana preduzeća koja prema podacima prikazanim u CRPS-u u trenutku razmatranja prijave za vaučere nijesu klasifikovana kao MMSP. U ovom slučaju, potrebno je dostaviti presječne finansijske iskaze – bilans stanja i bilans uspjeha od trenutka osnivanja preduzeća, pa zaključno sa posljednjim završenim mjesecom, kako bi se na osnovu istih utvrdilo da li preduzeće pripada segmentu MMSP. 

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Troškovi sljedećih usluga su prihvatljivi za podršku kroz program:

  • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;
  • Dokaz koncepta;
  • Studija izvodljivosti;
  • Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
  • Izrada demonstracionog prototipa;
  • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
  • Validacija tehnologije;
  • Validacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
  • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda).

Prijava

Javni poziv za dodjelu inovacionih vaučera sprovodi se kao otvoreni postupak, odnosno do utroška opredijeljenih sredstava. Prijave se obrađuju i odobravaju prema vremenskom redoslijedu prijema istih na portalu Fonda, te se istim redoslijedom i dodjeljuju vaučeri u zavisnosti od ishoda vrijednovanja prijava. Javni poziv je objavljen na sajtu Fonda

Detalji o načinu prijave: https://biznis.gov.me/poziv/program-inovacionih-vaucera