Na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja, Vlada Crne Gore je na prethodnoj sjednici usvojila Program podsticajnih mjera u oblasti ruralnog turizma za 2021/2022. godinu, u cilju razvijanja diverzifikovane turističke ponude Crne Gore, kreiranja lokalnih/regionalnih ruralnih turističkih brendova, kao i boljeg brendiranja crnogorske destinacije sa aspekta sve popularnijeg ruralnog turizma, a kroz pružanje autentičnih iskustava turistima.

Program uključuje tri mjere podrške, i to:

● Mjera I – Organizovanje etno sajmova – ukupna opredijeljena sredstva za realizaciju ove mjere iznose 20.000,00 eura,

● Mjera II – Razvoj inovativnih turističkih proizvoda u ruralnim područjima – ukupna opredijeljena sredstva za realizaciju ove mjere iznose 30.000,00 eura,

● Mjera III – Unapređenje kvaliteta usluga i ponude u ruralnom turizmu – ukupna opredijeljena sredstva za realizaciju ove mjere iznose 50.000,00 eura.

Prednost će biti data prijavama koje imaju komercijalni potencijal, ali još uvijek nedovoljan kapacitet da se nadmeću za finansijske podrške putem kredita i fondova. Takođe, novi kriterijum predstavlja i širenje biznis mreže kroz podsticanje partnerstava. Značajan segment je i sopstvena promocija podržanog turističkog proizvoda, čime se pored kreiranja sopstvenog, jača i brend crnogorske turističke destinacije. Pored toga, podsticaj uvođenja inovativnih tehnologija u ruralni turizam, takođe, predstavlja novi kriterijum dodjele finansijskih sredstava.

Podsticajne mjere samo su jedan od mehanizama kojima MER želi da podstakne  inovacije u turizmu, a pritom imajući u vidu ogroman potencijal razvoja ruralnog turizma. Na ovaj način, cijenićemo trud, ideje i spremnost da zajednički radimo na osnaživanju ponude koja je itekako primamljiva gostima iz cijelog svijeta.