O programu podrške

Kroz Programsku liniju za podršku digitalizaciji Komponenta 1 podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova integracije poslovnih softvera i web rješenja.

Iznos pojedinačne podrške:do 2.500 €

Udio u troškovima: do 50%

Ukupan budžet: 200.000 €

Nadležna institucija: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

  • Integracija poslovnih softvera za digitalizaciju poslovnih procesa (gotova softverska rješenja).
  • Izrada web sajtova sa integrisanim aplikativnim rješenjima (web prodavnice i kompleksni web sajtovi sa personalizovanim aplikativnim rješenjima)

Za poslovne softvere koji su bazirani na mjesečnim pretplatama odobravaće se sufinansiranje iznosa godišnje pretplate (12 x mjesečna pretplata).

Pružaoci usluga će biti u obavezi da uz listu referenci dostave ovjeren i potpisan cjenovnik svojih usluga.

Prijava

Konkurs je otvoren do 30. 09. 2022. / 15.00 h.

Detalji o načinu prijave: https://biznis.gov.me/poziv/programska-linija-za-podrsku-digitalizaciji-komponenta-i-integracija-poslovnih-softvera-i-web-rjesenja