O programu podrške

Kroz Programsku liniju za podršku digitalizaciji Komponenta 2 podrška je namijenjena za sufinansiranje realizacije specijalizovanih (personalizovanih) softverskih rješenja veće kompleksnosti.

Iznos pojedinačne podrške: do 20.000 €

Udio u troškovima: do 70%

Ukupan budžet: 15.000 €

Nadležna institucija: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

  • Izrada i implementacija personalizovanih rješenja za digitalizaciju uz obavezu prenošenja vlasništva nad source code-om.

Podnosilac zahtjeva je u obavezi da, pored pružaoca usluga za izradu rješenja, o svom trošku, angažuje eksternog IT konsultanta (sa iskustvom u implementaciji softverskih rješenja i digitalizaciji). Angažovani IT konsultant je u obavezi da sačini dva izvještaja:

  • prije implementacije: koji će opisati opravdanost ulaganja i očekivanim rezultatima;
  • nakon implementacije: koji će opisati implementirano rješenje (njegove efekte i karakteristike).

Prijava

Konkurs je otvoren do: 30. 09. 2022. / 15.00 h.

Detalji o načinu prijave: https://biznis.gov.me/poziv/programska-linija-za-podrsku-digitalizaciji-komponenta-ii-realizacija-specijalizovanih-personalizovanih-softverskih-rjesenja-vece-kompleksnosti