O programu podrške

Kroz Programsku liniju za podršku digitalizaciji Komponenta 3 podrška je namijenjena za sufinansiranje unapređenja digitalnih vještina zaposlenih.

Iznos pojedinačne podrške: do 1.200 €

Udio u troškovima: do 100%.

Ukupan budžet: 50.000 €

Nadležna institucija: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

  • Pohađanje online edukativnog programa o digitalnim vještinama
  • Edukativan program se odnosi na unapređenje digitalnih vještina (korišćenje i primjena poslovnih softvera, digitalni marketing, upravljanje projektima, upravljanje procesima prodaje, grafički dizajn, itd.)
  • Edukativni program mora postojati najmanje 6 mjeseci prije raspisivanja ovog konkursa.
  • Edukativni materijal je dostupan u online formatu i snimljen tako da je dostupan na zahtjev korisnika.
  • Sadržaj video predavanja je u trajanju od minimalno 5 sati.
  • Stiče se sertifikat kao potvrda kompletiranog programa edukacije.

Prijava

Konkurs je otvoren do: 30. 09. 2022. / 15.00 h.

Detalji o načinu prijave: https://biznis.gov.me/poziv/programska-linija-za-podrsku-digitalizaciji-komponenta-iii-unapredenje-digitalnih-vjestina-zaposlenih