O programu podrške

Kroz Programsku liniju za podršku internacionalizaciji Komponenta 1, podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova nastupa na međunarodnim sajmovima.

Iznos pojedinačne podrške: do 4.000 €

Udio u troškovima: do 50%.

Ukoliko u osnivačkoj strukturi preduzeća u vlasništvu od minimum 50%, učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35 godina starosti, kao i za subjekte koji su registrovani i obavljaju djelatnost u jedinicama lokalne samouprave sa indeksom razvijenosti do 100%, intenzitet maksimalne podrške iznosi do 80% opravdanih troškova bez PDV-a, odnosno u maksimalnom iznosu do 5,000.00 € za aktivnost “nastup na međunarodnim sajmovima”.

Ukupan budžet: 100.000 €

Nadležna institucija: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma.

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

Prihvatljivi troškovi:

  • Troškovi iznajmljivanja i uređenja izložbenog/virtuelnog prostora (uključujući troškove postavljanja i rastavljanja štanda, potrebnog inventara, potrebne priključke električne energije, vode, interneta, troškove čišćenja i sl.)
  • Troškovi iznajmljivanja izložbene opreme (namještaj, IKT oprema, ugostiteljska oprema, projektor i sl.)
  • Troškovi upisa u katalog izlagača i drugi administrativni troskovi vezani za realizaciju aktivnosti.

Prijava

Konkurs je otvoren do: 30. 09. 2022. / 15.00 h.

Detalji o načinu prijave: https://biznis.gov.me/poziv/programska-linija-za-podrsku-internacionalizaciji-komponenta-i-nastup-na-medunarodnim-sajmovima