O trening programu

Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO) predstavlja novi onlajn trening kurs “Digital Business Innovations for Women Entrepreneurs and Managers“. Kurs je namijenjen prvenstveno ženama preduzetnicama i menadžerkama, kao i široj zainteresovanoj javnosti, a fokusira se na inovacije u digitalnom poslovanju.

Kurs je besplatan i može se pratiti na engleskom i ruskom jeziku putem UNIDO e-learning platforme: https://learning.unido.org/ .

Program treninga se sastoji iz šest modula:

– Osnove digitalnih tehnologija;
– Digitalni marketing;
– Digitalni projekt menadžment;
– Elektronska trgovina;
– Marketing društvenih mreža;
– Menadžment odnosa sa kupcima.

Više informacija o trening kursu i načinu prijave možete dobiti putem web sajta:
https://www.unido.org/unido-platform-promote-womens-economic-empowerment-entrepreneurship-and-leadership .