Ljiljana Irić iz Pljevalja otvorila je radnju za prodaju i ugradnju vodovodnog materijala i sanitarnih uređaja. Svima koji su nezaposleni i imaju dobru biznis ideju, poručuje da se dobro informišu i da ulože trud i rad da bi sproveli svoj biznis plan.

,,Program grantova za samozapošljavanje” sprovodi Zavod za zapošljavanje u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i Ministarstvom finansija i socijalnog staranja. Projekat je dio Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji se finansira iz pretpristupnih fondova EU.